Het kan slimmer, schoner
en leuker.

Management samenvatting

Project Circulair is een modulair concept voor een slimme en circulaire samenleving. Het project is ontwikkeld vanuit het perspectief van de burgers. Zelfs zonder eigen investering kunnen ze deelnemen. In tegenstelling tot incidentele acties kent Project Circulair samenhangende doelen, directe feedback, beloningen bij gedragsverandering in duurzame lifestyle en verdienmodellen voor burgers en bedrijven. Het aanbod aan producten en diensten waarmee de gestelde klimaatdoelen behaald kunnen worden, wordt geleverd door een consortium van landelijke en locale bedrijven. Iedereen is gefocust op hetzelfde doel: duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven.

Project Circulair bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Met het Smart Community Concept richten we de wijk in met duurzame energie, mobiliteit en een communicatieplatform voor de verschillende diensten. Daar verbinden we concrete doelstellingen aan. Een klimaatakkoord op wijkniveau.

 • Met het PC Servicehouse leveren we werkplekken voor circulaire ondernemingen o.a. herstelbedrijven, verhuur, diensten en wifi werkplekken voor “thuis”werkers. In het servicehouse worden zoveel mogelijk diensten ondergebracht.

 • Met The Informers leveren we kennis over het (her)gebruik van grondstoffen. Daarnaast presenteren we verdienmodellen voor burgers en bedrijven in recycling, onderhoud en herstel.

 • Met de Challenge leveren we een competitie met doelstellingen, beloningen en feedback.

 • Met de Lifestyle Experience leveren we de middelen om circulair te leven. Mobiliteitspakketten voor e-auto’s en e-bikes, zonnepanelen voor koop en huur, aanbiedingen in food en fashion, kortom alles wat bijdraagt aan een circulaire lifestyle.

 • Met het PC Lab bieden we starters een kans en uitvinders een uitdaging.

 • Funpoints* is het loyalty/spaar- en betaalmiddel waarmee transacties verrekend worden.

Smart Community Concept

Met het Smart Community Concept leggen we de basis voor een duurzame samenleving. Eenmalige acties zoals het installeren van zonnepanelen worden gekoppeld aan mobiliteit. Per wijk, bedrijf en bewoner stellen we targets vast. Een klimaatakkoord op wijkniveau.

We kijken per wijk waar behoefte aan is en stemmen het aanbod af op de werkelijke behoefte van bewoners. De Smart Community ontwikkelt zich iedere dag verder met innovatieve producten en slimme diensten.

PC Servicehouse

Wijken hebben net als steden een hart nodig. Een circulair hart dat voor iedere straat en laan klopt. Een plaats waar alles samen komt, waar ideeën tot leven komen. Een plaats waar je mee verbonden bent. PC Service House is zo’n plek. Hier kun je werken, post en pakketten verzenden, je bestelde boodschappen afhalen of laten bezorgen, eten en drinken, vervoermiddelen gebruiken, dingen laten herstellen en recyclen. Door werkplekken aan te bieden met een wijkthema kunnen projectgroepen gehuisvest worden. Alle kleinschalige initiatieven die bijdragen aan de wijkdoelstellingen krijgen hier zowel een fysiek als een virtueel platform. Alles draait om service. Voor huisgezinnen, alleenstaanden, thuiswerkers, scale-up’s en gevestigde bedrijven is het doel duidelijk: Duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven.

Met het PC servicehouse leveren we de basisvoorzieningen om duurzame verbetering mogelijk te maken.

 • Local Mobility Center.
 • Local Distribution Center.
 • Wifi werkplekken.
 • Catering/traiteur.
 • Kleding verhuur.
 • Kleding herstel.
 • Refurbish winkel.
 • Recycling wall.
 • Uitzendbureau voor particuliere onderhoudsklussen.
 • Helpdesk.

PC Servicehouse voegt een aantoonbare waarde toe aan de wijk in een logische samenhang met een gemeenschappelijk doel.

Iedereen wordt er
beter van.

The Informers

Met een serie korte thematische online docu’s over recycling, diensten en verdienmodellen leveren we kennis over een onderwerp. Iedere maand is er een ander thema, een andere grondstof waar alle aandacht op gefocust wordt. Iedere week is er een nieuwe aflevering online beschikbaar waarin een onderwerp wordt uitgediept. Per thema worden verdienmodellen gepresenteerd, zowel kleinschalig als grootschalig. Een goed ingevoerde redactie levert de online content. Kennis vraag en aanbod komen hier samen.

Na een aantal maanden is er een ketenbreed overzicht van samenhangende onderwerpen. De presentatie is licht, met gevoel voor understatement.

De thema’s zijn leidend in de Challenge.

Klimaatakkoord
op wijkniveau.

The Challenge

Bewoners, bedrijven en instellingen leveren in competitieverband een bijdrage aan de doelstelling. De doelstelling is een klimaatakkoord en vormt het startpunt voor een wijkgerichte circulaire economie.

PC Challenge is een inspirerende competitie waarin het gaat om het resultaat. Welke wijk scoort het beste op de gestelde doelen, welk bedrijf of welk team bedenkt het beste product of dienst om die doelen te bereiken. Iedere maand zijn er winnaars, iedere maand zijn er nieuwe onderwerpen waarop je kan scoren.

Er zijn competities op wijkniveau, teamniveau en bedrijfsniveau. Resultaten worden maandelijks bekendgemaakt op de eerste dinsdag van de maand. Het doel is zo veel mogelijk winnaars. Iedere maand maak je kans. Winnen motiveert gedragsverandering.

Met de Challenge stimuleren we innovatie en dienstenontwikkeling. Dat heeft invloed op het zelfbeeld van de wijk.

 Vast onderdeel van de competitie is reductie van CO2 uitstoot.

Wat kost veel CO2? Een paar voorbeelden:

 • Besparing door geen vlees te eten: 460 kilo CO2 per jaar.
 • Besparing tien zonnepanelen op het dak: 1.300 kilo CO2 per jaar.
 • Besparing spouwmuren huis isoleren: 1.600 kilo CO2 per jaar.
 • Met de auto naar het werk kost: 3.500 kilo CO2 per jaar.
 • Terraswarmer kost: 110 kilo CO2 per jaar bij gemiddeld gebruik.
 • Met de fiets naar de sportschool kost: 0 kilo CO2 per jaar.

Per wijk worden aanvullende doelen gesteld op urgente gebieden.

Bedrijven worden uitgedaagd om producten en diensten te ontwikkelen om de gestelde doelen te behalen. Hiermee stimuleren we innovatie. Door teams samen te stellen stimuleren we samenwerking. Hoe groter hun bijdrage aan het resultaat, hoe hoger hun beloning in de competitie. Een van de meetpunten is de maandelijkse omzet in Funpoints. Daarmee meten we de groei van de circulaire economie in een wijk.

Recycling, ervaring
en funpoints

Lifestyle Experience

Maak voordelig kennis met de nieuwste modellen e-auto’s, ontdek de smaak van vleesvervangers en vervang een paar tegels door planten. Een circulaire economie gaat vooral om gedrag. Het gaat om hoe we grondstoffen gebruiken en met welk doel. Daar gaan we met de Lifestyle Experience ervaring mee opdoen. Met slimme voordeelpakketten in energie, mobiliteit, food, recycling, herstel en alle andere onderdelen van een circulaire economie waarmee we ons leven duurzamer, comfortabeler en leuker maken. Maandelijks zijn er nieuwe aanbiedingen van deelnemende bedrijven. Stap voor stap ontwikkelen we een samenhangend aanbod met een duidelijk doel. Hoe meer circulaire producten je gebruikt, hoe hoger je wijk scoort. De funfactor is een vast onderdeel van de marketing mix. Met events wordt hier invulling aan gegeven.

PC Lab

In het PC Lab krijgen burgers en bedrijven de kans om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het lab is een proeftuin om te kijken of een product aanslaat. Deelnemers krijgen inzicht in de potentiële vraag, aansluiting bij de doelstellingen, een platform om hun diensten aan te bieden en feedback van de eerste klanten. Samenwerken staat hier hoog op de agenda. Het lab heeft een directe link naar de PC Challenge. Dat maakt het innoveren heel aantrekkelijk. Je kunt er extra Funpoints mee verdienen voor jezelf, je bedrijf en voor de wijk.

Funpoints

Transacties worden verrekend in Funpoints. Een Blockchain munt die zeer gerichte acties mogelijk maakt. Er zijn verschillende manieren om aan Funpoints te komen.

 • Kopen.
 • Krijgen als mobiliteitsbudget.
 • Krijgen in loyalty/spaaracties van bedrijven.
 • Krijgen als subsidie.
 • Krijgen als bedrijfsincentive.
 • Winnen in competities.

Voor de bewoners is de stapeling van Funpoints een aantrekkelijke manier om over basisvoorzieningen te kunnen beschikken. Ze kunnen per dag variëren in luxe en prijs, opladen en betalen gaat met een goed beveiligde app.